StrikConsulting - business development
Bosanski    |    English
   

O nama


Historijat

Firma StrikConsulting d.o.o. osnovana 2005. godine danas ima reputaciju jedne od vodećih i najpouzdanijih konsultantskih kompanija u Bosni i Hercegovini.  Firma pruža  konsultantske usluge u oblasti  unapređenja poslovanja i povećanja konkurentnosti  MSP i realizira projekte povećanja energetske efikasnosti, smanjenje CO2 emisija i korištenja obnovljivih izvora energije.

StrikConsulting je konzalting firma osnovana oktobra 2005. godine, registrovana u Sarajevu.  Saglasno namjeri osnivača, od početka djelovanj, firma je strateški usmjerena na realizaciju projekata koji doprinose pozitivnim promjenama i razvoju društva u cjelini.

U svim projektima koje je realizira ili u kojima učestvuje, StrikConsulting  koristi  rješenja nastala kombinacijom najmodernijih znanja i dostignuća vrhunski obrazovanih saradnika i praktičnih iskustava tokom višegodišnjeg uspješnog poslovanja u okviru velike multinacionalne kompanije.

Uspješna realizacija aktivnosti na više internacionalnih projekta u oblasti razvoja i povećanja konkurentnosti drvne industrije BiH dale su doprinos ubrzanom rastu izvoza ovog sektora posljednjih godina. StrikConsulting je kreator i implementator prvog sektorski orijentisanog web portala u BiH namijenjenog adekvatnom internacionalnom predstavljanju potencijala drvne industrije i povećanju izvoza (2008. godina).

U skladu sa vlastitom misijom i profesionalnom orijentacijom osnivača, od 2010. godine StrikConsulting je usmjerio aktivnosti ka uslugama u oblastima unapređenja energetske efikasnosti i značajnog povećanja proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih energetskih izvora.

Od 2011. godine StrikConsulting je, kao jedna od prvih konsultantskih firmi u BiH, nosilac licence za korištenje internacionalnog Benchmarking sistema za MSP, koji omogućava poređenje konkurentnosti lokalnih preduzeća sa odabranim uzorkom sličnih kompanija iz Evrope ili svijeta.