StrikConsulting - business development
Bosanski    |    English
   

SC Energija

S obzirom na činjenicu da ulaganja u energetski efikasna rješenja i iskorištavanje obnovljivih izvora energije predstavljaju ne samo globalni trend ekološki osviještenog života usmjerenog ka minimalizaciji uticaja životne sredine na okoliš, nego i doprinose ekonomskom progresu Bosne i Hercegovine, StrikConsulting je s ciljem podsticanja održivog razvoja osnovao odjel SC Energija. StrikConsulting svojim klijentima obezbjeđuje širok spektar, kako teorijske tako i tehničke pomoći, u oblasti unapređenja energetske efikasnosti sa primarnim ciljem doprinosa smanjenju emisije stakleničkih plinova (CO2). Osim toga, StrikConsulting podstiče stalan razvoj znanja i resursa vezanih za implementaciju strategija i procedura za kontrolisanje problema zaštite čovjekove okoline.

StrikConsulting je oformio tim iskusnih eksperata koji su kvalifikovani da obezbijede podršku u svim segmentima razvoja i vođenja investicionih projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije te nudi konsultantske usluge u oblasti trgovine električnom energijom u sklopu uvođenja slobodnog tržišta u Bosni i Hercegovini i regionu.

Oblasti u kojima pružamo konsultantske usluge:

• Analize mogućnosti unapređenja energetske efikasnosti 
• Razvoj projekata energetske efikasnosti 
• Izrada studija izvodljivosti i analiza opravdanosti 
• Energetski audit u industrijskim i rezidencijalnim objektima
• Integrisano energetsko projektovanje – Obnovljivi izvori energije
• Vođenje investicionih projekata u energetici
• Trgovina električnom energijom