StrikConsulting - business development
Bosanski    |    English
   

Djelatnost


Djelatnost

StrikConsulting je, namjerom osnivača, od početka strateški usmjeren na realizaciju projekata koji doprinose pozitivnim promjenama i razvoju društva u cjelini. Iskustvo i praktična znanja stečena  tokom dugogodišnjeg vođenja poslovanja velike multinacionalne kompanije u BiH  u praksi su usmjerile  konsultantsku djelatnost u pravcu podrške rastu i jačanju malih i srednjih preduzeća (MSP) kao osnove  ekonomskog razvoja.

Unapređenje poslovnog okruženja

Zahvaljujući izvanrednom poznavanju lokalnog i regionalnog okruženja StrikConsulting je adekvatan partner institucijama ili organizacijama u projektima koji podrazumijevaju stvaranje ili jačanje institucionalnih kapaciteta u razvoju MSP usmjerenih na:

  • institucionalnu podršku razvoju i jačanju poduzetništva
  • razvoj izvozne strategije i promocija izvoza MMSP
  • inovativnost i razvoj novih proizvoda i usluga
  • izgradnju  i jačanje ekonomskih potencijala pojedinih regiona
  • podizanje konkurentnosti pojedinih industrijskih sektora
  • stvaranje uslova za uspostavljanje poslovnog ambijenta za rast

StrikConsulting je kompetentan partner u svim fazama realizacije projekta od istraživanja i  analize postojećeg stanja, definisanja mjera za poboljšanje do kompletne implementacije aktivnosti  i evaluacije ostvarenih rezultata.

StrikConsulting je također i relevantan i pouzdan partner inostranim konsultantskim kompanijama kao partner u implementaciji projekta ili u obezbijeđenju lokalnih eksperata za dugoročne “framework” ugovore.

Napomena: Za usluge u oblasti energetske efikasnosti molimo posjetite podstranicu SC Energija.